Inhoudsopgave

Handboek downloaden

Releaseopmerkingen voor Back-up voor de Mac 2.4

Gebruikershandleiding voor Mozy

Referentie-id van artikel:

000155233

In dit gedeelte vindt u de releaseopmerkingen voor Mozy 2.4 voor de Mac. In de versie-informatie worden alle nieuwe functies beschreven, evenals eventuele bekende problemen.

Nieuwe en gewijzigde functies

 • Mozy maakt nu ook een back-up van de metagegevens van bestanden en kan ze weer terugzetten, inclusief:
  • Eigenaar
  • Toegangsrechten
  • Toegangscontrolelijsten
 • De interface van het venster Geschiedenis is verbeterd.
 • Extra beveiliging is toegevoegd om de integriteit van upgradepakketten te verifiëren.
 • Ondersteuning van het Japans is toegevoegd.

Data Shuttle

Voor een eerste online back-up met Mozy groter dan 100 GB, is Data Shuttle mogelijk een snellere optie. Op het moment is dit alleen beschikbaar voor Mozy-klanten met een adres in de VS dat geen postbusadres is. Om te bepalen of u Data Shuttle kunt gebruiken voor uw eerste back-up, kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van Mozy.

Opgeloste problemen

 • Oplossing voor een probleem waarbij het statuspictogram voor opschorting niet werd weergegeven in de menubalk.
 • Oplossing voor een probleem waarbij het venster Geschiedenis en het venster Voorkeuren verschillende tijden van de laatste geslaagde back-up weergaven.
 • Het probleem dat ervoor zorgde dat de logboeken van de Mac-client niet verschenen in de beheerdersconsole is opgelost.
 • Oplossing voor een probleem waarbij een back-up bleef hangen vanwege bepaalde netwerkomgevingen.

Bekende problemen

Er zijn geen nieuwe bekende problemen geïdentificeerd voor deze versie.