Inhoudsopgave

Handboek downloaden

De duur van back-ups en downloads

Gebruikershandleiding voor Mozy

Referentie-id van artikel:

000155163

Tijdens zowel de eerste als periodieke back-ups worden uw bestanden geüpload naar de Mozy-datacentra. Als u bestanden downloadt of terugzet, worden ze uit de Mozy-datacentra gedownload naar uw computer. Mozy ontvangt en verzendt bestanden zo snel als uw verbinding toelaat.

Tijdens de installatie van de back-upsoftware wordt uw bandbreedte getest om te zien of uw internetverbinding snel genoeg is voor back-ups. Testwebsites zoals Speakeasy of Speedtest zijn handig als u ongeveer wilt weten wat de overdrachtssnelheid van uw internetverbinding is voordat u met de eerste back-up begint. U kunt online zoeken naar andere testhulpprogramma's of programma's gebruiken die uw internetserviceprovider verstrekt.

De snelheid van uw internetverbinding kan nogal verschillen, en wordt beïnvloed door zaken waarover Mozy geen zeggenschap heeft. Door de snelheidstest te herhalen, krijgt u vaak heel verschillende resultaten wegens drukte op het internet, applicaties op uw computer en andere zaken. Uw cijfers mogen echter niet met meer dan 50% veranderen.

Als u een grote hoeveelheid bestanden hebt, kunnen de eerste back-ups lang duren. Er worden back-uptijden bij benadering gegeven, zodat u ongeveer weet wat u kunt verwachten.

Tabel 1. Back-uptijden bij benadering
Data/snelheid56 Kbps256 Kbps1,5 Mbps10 Mbps100 Mbps
100 MB4 uur1 uur10 minuten2 minuten9 seconden
500 MB21 uur5 uur45 minuten7 minuten42 seconden
1 GB2 dagen10 uur2 uur15 minuten2 minuten
5 GB9 dagen2 dagen8 uur1 uur8 minuten
10 GB18 dagen4 dagen16 uur3 uur15 minuten
30 GB54 dagen12 dagen2 dagen7 uur43 minuten

Idealiter kunt u een back-up maken met de maximumsnelheid van uw internetverbinding, maar er zijn andere factoren die beïnvloeden hoe lang het duurt. Vanwege deze factoren kan Mozy geen specifieke schatting geven voor hoe lang back-ups duren.

Tabel 2. Factoren die de duur van gegevensoverdracht beïnvloeden
FactorDetails
Hoeveelheid gegevensBack-ups duren langer naarmate u van meer gegevens een back-up maakt.
Aantal bestandenDe back-upsoftware moet elk bestand apart voorbereiden voor back-up. Hoe meer bestanden u hebt, hoe meer voorbereidingstijd er nodig is.
BestandsgrootteHet duurt langer om van grote bestanden een back-up te maken, vooral als de back-up vele malen wordt onderbroken en weer hervat.
Snelheid van de internetverbindingDe snelheid van een internetverbinding kan enorm fluctueren. Snelheden kunnen vooral voor thuisgebruikers tot een fractie van de maximumsnelheid teruglopen. Naarmate snelheden teruglopen, neemt de duur van back-ups toe.
Netwerktoegang van andere toepassingen op uw computerDe duur van de back-up neemt toe als andere computertoepassingen, bijvoorbeeld een webbrowser of e-mailprogramma, tijdens de uitvoering van de back-up gebruikmaken van het internet.
Toegang tot het netwerk door andere netwerkgebruikersDe duur van back-ups kan toenemen als anderen het internet gebruiken met wie u een netwerk deelt.
Wijzigingen in de computerstatusAls uw computer wordt afgesloten of in de slaapstand, sluimerstand of stand-bymodus gaat, wordt de back-up stopgezet. Als de computer weer actief is en een back-upsessie begint (ofwel handmatig of volgens planning of automatische instelling), gaat de back-up verder waar deze was gestopt.
ComputergebruikAls er al zwaar beslag wordt gelegd op de bronnen van de computer, als iemand bijvoorbeeld bestanden opent of gegevens verwerkt, zijn er minder bronnen beschikbaar die de back-upsoftware kan gebruiken om bestanden over te dragen. Dit kan tragere back-ups tot gevolg hebben.
Prestatie-instellingen in de back-upsoftwareU kunt bepalen hoeveel van de beschikbare internetverbinding de back-upsoftware mag gebruiken. Windows-gebruikers kunnen eveneens bepalen hoeveel van de verwerkingsbronnen van de computer beschikbaar zijn voor de back-upsoftware. Back-ups gaan trager of kunnen helemaal worden stopgezet als de prestatie voor de back-upsoftware op laag is ingesteld.
Of uw computer wel of geen internetverbinding heeftIndien uw computer geen internetverbinding meer heeft, wordt uw back-up onderbroken. Back-ups worden bij de eerstvolgende gelegenheid automatisch hervat.

Na de eerste back-up zijn de volgende back-ups relatief snel. De kans bestaat dat u het niet eens merkt. Dit komt doordat de back-upsoftware zogenaamde differentiële back-ups uitvoert. Dit houdt in dat alleen een back-up wordt gemaakt van nieuwe bestanden en van bestanden die zijn gewijzigd sinds de laatste back-up. Dat bespaart aanzienlijk op tijd, bandbreedte en opslagruimte.

Als u veel bestanden hebt, kan het terugzetten of downloaden lang duren om precies dezelfde redenen die voor uploaden gelden. Veel internetprovider leveren echter veel hogere snelheden voor downloads dan voor uploads. Daardoor kan bestanden terugzetten of downloaden veel sneller zijn dan er een back-up van maken.

Opmerking: De back-upsoftware hervat automatisch onderbroken back-ups en downloads. Voortgang wordt voor elke sessie afzonderlijk vermeld. Wanneer een overzetting wordt hervat, begint het voortgangsrapport altijd op 0%, omdat het alleen de hoeveelheid weergeeft van de overgebleven gegevens die moeten worden overgezet. Stel dat u 1 GB aan bestanden over te dragen hebt en dat van de helft ervan een back-up is gemaakt voordat de sessie werd onderbroken. Bij hervatting van de back-up begint de voortgangsvermelding bij 0% voor de resterende 500 MB, en niet bij 50% van de volle 1 GB.